کمیسیون حمایت از اختراعات و نوآوری های مجلس شورای اسلامی

به نام خدا

مقام معظم رهبری :

باید شعار نوآوری و شکوفایی را

همچنان با جدیت پیگیری کنیم.

برای تحقق  بخشیدن به  فرمان معظم له ، تشکیل :

    کمیسون حمایت از اختراعات و نوآوری

در مجلس محترم شورای اسلامی.

 بسیار ضروری و ارزشمند است.

در تحقق این امر مهم ، در هر پست و مقام و منصبی که هستید،

ما مخترعان و نوآوران پیروان ولایت  را یاری  کنید.

 مساعدت ، کمک و همیاری مستمر

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را

تا تحقق این امر مهم  ،  خواهانیم.

اختراع مسیر میانبر توسعه کشور و درآمد بدون نفت است، که با تعامل مخترعان و مجلس شورای اسلامی توسط دولت خدمتگذار دهم تحقق خواهد یافت.

                                                              مخترعان و نوابغ سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران

                                                                                         پیروان ولایت

 

/ 0 نظر / 11 بازدید