در شوق یک دیدار علمی با استاد پرویز شهریاری (دیدار۲)

\Image and video hosting by TinyPic

شور عشق یک معلم از زبان شهریار شهریاران ریاضی ایران استاد پرویز شهریاری:

من معلمی را دوست دارم.

......................................

Image and video hosting by TinyPic

منزل استاد پرویز شهریاری - از سمت راست: حسین طالبی(مخترع-محقق-نویسنده) .

مهندس دادستان(مخترع) . سعید طالبی . مهندس شاکریان(مخترع)

جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸۶

/ 0 نظر / 26 بازدید