# حسین_طالبی_آهو_یی

انجمن مخترعین کشور.بنیاد پروفسور حسابی. کانون مخترعین ایران. موسسه آکادمی نخبگان

به نام خدا با توجه به لطف و عنایت پروردگار یکتا،  انشاأله بزودی شاهد انسجام  در تشکل های خود جوش و ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 22 بازدید